News – Hebrew

עדכוני קוביד- 19
אנו מבקשים מכולם לגלות את האחריות הגבוהה ביותר ושיתוף הפעולה כדי להבטיח את שלומם של תלמידינו בבית
הספר .
אנא בדקו את ילדיכם ברשימה הבאה מדי יום לפני שתשלחו אותם לבית הספר. באחריותנו להגן על ילדים .
להלן רשימת התסמינים האפשריים של קוביד- 19
 חום ) 37.3 מעלות צלזיוס ומעלה שחוזר על עצמו 3 פעמים( עם או בלי צמרמורות
 שיעול
 קשיי נשימה
 אובדן טעם וריח
 אף סתום ו / או רגישות בעיניים
 כאבי שרירים
 הרגשת חולשה ועייפות
 כאב ראש
 כאב גרון
 כאב בטן
 תסמונות גסטרואנטריטיס )כלומר בחילות, הקאות ו / או שלשולים(
 פריחה
 ילדכם או בן משפחתכם בא במגע עם אדם החשוד או מאומת בקוביד- 19 במהלך 14 בימים האחרונים
אם לילדכם או לבן משפחתכם מופיעים אחד התסמינים הרשומים למעלה, על התלמיד :
.1 אין להגיע לבית הספר
.2 יש להתבודד בבית וליצור קשר עם בית הספר
.3 יש לפנות לרופא המשפחה / רופא הילדים לקבלת ייעוץ נוסף
.4 יכול לחזור לבית הספר עם אישור מרופא בלבד
הערות חשובות
.1 אם תלמיד או בן משפחתו של תלמיד אובחן חיובי או בא במגע עם אדם שאובחן חיובי:
א. על המשפחה להודיע מיד לבית הספר ולהישאר בסגר
ב. משרד הבריאות יפנה למשפחה ישירות לקבלת הנחיות נוספות
ג. המשפחה תצטרך לעבור מיידית בדיקת קוביד- 19
.2 אם בן משפחה היה במגע עם אדם מאומת, עליו לעבור במיידי בדיקת קוביד. גם אם הבדיקה יוצאת שלילית
עליהם עדיין להישאר בבידוד למשך 14 יום אחרת ילדיהם לא יוכלו ללכת לבית הספר.
.3 אם בן משפחה חוזר ממדינה המוגדרת בקטגוריה C , עליהם להישאר בבידוד למשך 14 יום אחרת ילדיהם לא
יוכלו ללכת לבית הספר.
.4 מגע קרוב עם חולה מאומת מוגדר כשהייה של 15 דקות לפחות, במרחק של פחות מ 2 מטר עם חולה קוביד- 19
מאומת או מגע עם הפרשות של מערכת הנשימה ללא שימוש בציוד מיגון אישי.